február 07

Letöltés címke

Új Éden tragikus történelme

7987-7988 Az EVE kapu nyitása

Egy természetes féreglyuk nyílt, ami az Új Éden naprendszerbe vezetett. Emberek utaztak keresztül a féreglyukon, és elkezdték felfedezni az új világot. Nemsokkal később, egy kaput építettek a féreglyuk köré, hogy stabilizálják az utat, az emberiség régi csillagjai, és az új világ között.

7989-8061 Új Éden gyarmatosítása

A következő néhány évtizedben tömeges gyarmatosítás, és az ugrókapuk hálózatának kiépítése kezdődött meg az egész csillaghalmazban. Az egész halmaz, hamarosan felvette az Új Éden nevet. Számos etnikai, és politikai csoport utazott Új Édenbe, kolóniák létrehozásának céljával. Hatalmas nagyvállalatok is csatlakoztak a felfedező utazásokhoz, hogy kiaknázzák mindazt, ami az EVE kapu mögött található.

8061 Az EVE kapu bezárult

Egy katasztrofális esemény hatására összeomlott az Új Éden féreglyuk, és hirtelen bezárult az EVE kapu. A katasztrófa következtében, az Új Éden csillagkapu hálózat, tapasztalatai fokozatosan elvesztek, ennek a hibának a következményeképp, az emberi kolóniák el lettek vágva, nem csak az otthon galaxistól, de egymástól is. idsz. után 8100-ra, a kisebb kolóniák, és települések elpusztultak, csak a nagyobb települések és a barátságosabb bolygók élték túl.

8100-16262 Sötét középkor

Az Új Éden csillagkapu hálózat összeomlása következtében, a legtöbb kolónia magára maradt a többi kolóniától, és a klaszterektől. Sokak elvesztek, míg mások képtelen voltak arra, hogy fenntarthassák a technológiájukat, és lassú bomlásnak indultak, míg egy kevésbé fejlett társadalomba értek. Nagyon homályosan lehet erre az időszakra visszagondolni, túl kevés, és töredékes információ maradt fenn, az elveszett civilizációk mítoszainak töredékeiből ismerjük csak ezeket a sötét időket.

16470-21950 Az Amarr birodalom felemelkedése

Vallási kolóniák mint társadalmak, az Amarr elindult, hogy a legnagyobb csillagbirodalom mestere lehessen Új Édenben, ami az első Amarr császár megkoronázásával kezdődött el. A korai Amarr társadalom elkezdte átformálni egy teokratikus hatalmon alapuló birodalommá otthonukat Athra bolygóját, később átkeresztelték Amarr Prime-ra. A saját vallásuk hangjával elhatározva, az Amarr elindította a “Visszakövetelést”, egy küldetést, az egész bolygó meghódítására. Az Amarr befejezte az Amarr Prime meghódítását idsz. 20544-re, és hamarosan a mennyek felé emelte tekintetét.
Miután visszafejtették a fénysebességnél gyorsabb utazás technológiáját, egy ősi csillagkapuból az Amarr rendszerben, a Birodalom hamarosan szétterjedt a csillagokban. Bármelyik etnikum amelyik az Amarr birodalommal találkozott, beolvadt közéjük a Birodalom katonai erejének hála, és egyik sem volt képes ellenállni nekik, mindaddig amíg nem találkoztak a Gallentékkel és a Jovékkal.

17453 — 20998 A Caldari egység öröksége

Caldari Prime bolygója szerencsés volt, hogy már egy nagyvállalat gyarmatosította amely elindította a terraformálási folyamatot a katasztrófa előtt, ami bezárta az EVE kaput. Noha az élet nehéz volt, egy maroknyi előőrs túlélte, a Caldari Prime levegője alatt, amíg az lélegezhetővé nem vált. Idővel a civilizáció szétterjedt az egész bolygón, de szükségképpen, egy hűbéri társadalommá vált. Végül a két nagy birodalom a Raata-Oryioni és Fuukiuye eggyé olvadt, A Raata Birodalommá.
A Raata Birodalom, Caldari Prime népességének túlnyomó többségét egyesítette és kitartott, amíg idsz. 20998-ban el nem bukott, aminek következtében, számos kis államra esett szét. Mégis, a Raata korszak hátrahagyott, egy nagyszerű örökséget a Caldari között, a  rokonságot, a család fontosságát, és egyfajta kollektív egységet, függetlenségre való hajlam, és a belső viták ellenére is. A Raata Birodalom megalapozta a Caldarik egyedülálló érzékenységét, amely elvezetett a Caldari Állam létesítményéhez évszázadokkal később.

18622 — 22355 Minmatar civilizáció kialakulása

A Matar bolygót gyorsan kolonizálták, a számos expedíció miatt nagyon barátságos hellyé vált. Mikor az EVE kapu bezárult, a Matar települések többsége túlélte, habár gyorsan elvesztették technológiájukat, az ellátás hiánya elkerülhetetlenül bomláshoz vezetett. Több különálló civilizáció alakult ki a Mataron, és fokozatosan tudomást szereztek egymásról. Végül, a technológiai fejlődés lehetővé tette, a rendszeres kereskedelmet a különböző társadalmak között, és egy globális kultúra alakult ki, még ha át is itatta az egészet, egy hagyományos törzsi jelleg.
Idővel, a Minmatar egyesült, egy laza egységű birodalommá és elindultak az űr felé. A Minmatar Birodalom megannyi bolygóra, és holdra telepített kolóniákat, számos közeli rendszerben, az ősi csillagkapuktól függően. A későbbi Amarr invázió megtörte a Minmatar Birodalmat, de a törzsi egység emlékei kitartottak, míg a későbbi Minmatar köztársaság, a lázadás tüzében meg nem született.

21656 — 23121 A Gallente kultúra kivirágzása

Habár a Gallente Prime, egy meglehetősen vendégszerető bolygó volt, és a kolonizáló embereknek közös kulturális gyökereik voltak, elkerülhetetlen volt a hanyatlásuk egy középkori társadalommá, Új Éden sötét esztendői alatt. Idővel, a nagy Rouvenor család a Garoun kontinensen hatalomra tört, és gyorsan kiépítette a legnagyobb birodalmat, amit a világ valaha is látott. A nagy III. Doule dos Rouvenor alatt, a Garoun Birodalom a bolygó jelentős részére átterjedt, bár nem volt mentes az erős riválisoktól sem.
A Rouvenor korszak, beharangozta a  hatalmas léptékű technológiai és kulturális fejlődést. Mikor a Garoun birodalom idsz. 21834-ben összeomlott, hátrahagyott egy kitörölhetetlen nyomot a Gallente kultúrában. A Garoun Birodalom, különösen jelentős hangsúlyt fektetett, a személyes szabadságra. Valójában, a demokrácia, és a szabadság eljövetele határozta meg a globális civilizációt, amely végül kinyúlt a csillagok után, és létrehozta a Gallente Szövetséget.

22355 — 22480 Az Amarr Minatar konfliktus

Az Amarr birodalom, hajtva a vallási “visszaköveteléstől” a csillagon, és minden körülötte élőn, gyorsan kitágult, és végül érintkeztek a sokkal kisebb Minmatar Birodalommal. Az Amarr könnyedén leigázta a Minmatart egy támadásban, amit a ” Sötétség napja”-ként ismerünk, sok ezer rabszolgát szerezve.
Az Amarr folytatta a rabszolga hadjárataikat, sok évtizeden át, míg végül a növekvő támadások, egy totális hódító háborúvá váltak. A Végén, a Minmatar Birodalom már nem létezett, és az egész Minmatar faj belépett, egy leigázott és rabszolga időszakba, az Amarr Birodalom fennhatósága alat.

23155 — 23248 A Caldari – Gallente háború

Két lakott bolygó ugyanabban a naprendszerben, a Caldari és a Gallente emberek kapcsolatot létesítettek egymással, amint az űrutazás technológiáját kifejlesztette a fejlettebb Gallente szövetség. Mialatt a Gallente a szövetségét alakította, más fajokkal is találkozott, mint például az Intaki, és a Mannar, természetesnek tűnt nekik, hogy a Caldari is csatlakozzék hozzájuk.
Míg a Caldari beleegyezett ebbe, a végsőkig független vállalataik, titkos bázisokat és kolóniákat hoztak létre több csillag rendszerben. Ezeknek a bázisoknak a felfedezése volt a szikra, amely végül a Caldari – Gallente háborúhoz vezetett. Ez a keserű konfliktus, a háború vezetett ahhoz, hogy kiutasítsák a Caldarit a saját bolygójáról, és ezzel a Caldari Államot megalapítva, egy teljesen független vállalati birodalomként.

23191 Birodalmak kapcsolata

Számos bővítés, és konfliktus után, Új Éden négy nagy nemzete között elkerülhetetlen volt a kapcsolatfelvétel. Az első kapcsolat az Amarr birodalom és a Gallente Szövetség között történt meg idsz. 23180-ban, amit mindkét oldal óvatosan kezelt. Hamar világossá vált, hogy a két birodalom, összehasonlítható katonai erővel rendelkezik, és egy konfliktus kettejük között mindkét félre nézve pusztító lett volna.
Óvatos szondázások után, a Caldari is találkozik az Amarral, és kapcsolatot létesítenek. Ezen események között, mind a Caldari Állam, mind a Gallente Szövetség megismerte a leigázott Minmatar népet. Nemsokkal ezek után, a titokzatos Jove is felhívta magára a figyelmet mint birodalom.

23216 A Nagy lázadás

Az Amarr birodalom, a Jove-t egy alattomos veszélyforrásként értékelte, de úgy tűnt katonailag gyengék, így a Jove Birodalom felé egy inváziót kíséreltek meg. Ennek a támadásnak a lefolyása egy gyors totális vereség volt, az Amarr inváziós erőt, egy Jovian anyahajó állította meg a Vak’Atioth csatában. A soha nem látott, megsemmisítő vereség hatására, amit a flotta szenvedett, az Amarr birodalom belülről is összezavarodott, és ennek hatására a növekvő Minmatar lázadó mozgalmak megragadták a esélyt, és támadásba lendültek.
A Nagy Lázadás eredményezte, az Amarr kiutasítását a Minmatar szülőbolygóról, és a visszavonulását a környező területekről.
Ez volt a legnagyobb területi veszteség az Amarr Birodalom történelmében. A Minmatar Köztársaság megalakult, és a Gallente Szövetség haladéktalanul elismerte azt. Az Amarr, nem akart egy többfrontos háborút indítani, így hamarosan elfogadta a valóságot, és a saját határaik védelmére koncentrált és létrehozta az Ammatar Mandátumot a Minmatarokkal kapcsolatban, azon témák szerződését, amikben hűnek kell maradniuk a Birodalomhoz.

23224 A kapszula ajándéka

Az okokat csak maguk a Jovek ismerik, hogy miért léptek kapcsolatba az Ishukone vállalattal – egy Caldari nagyvállalat – és adták nekik a hidrosztatikus kapszulák technológiáját, amely képes a pilótát a lehető legszorosabban integrálni a saját hajójához, úgy működtetve a hajó rendszereit, mint a saját testét. A gyors reakció időt, és a lecsökkentett legénységet tett lehetővé  ez a technológia, amit hamarosan el is fogadott a Caldari. A technológiát nemsokkal később a többi birodalom is megszerezte, és számos hajóterv született, amiket kapszula pilótákra adaptáltak.

23233 CONCORD megalapítása

A folyamatos konfliktusok és viták ellenére az öt birodalom összeült, hogy létrehozzák az Összevont Együttműködés és Kapcsolatok Parancsnokságát a CONCORD-ot. (szerk. megj. Consolidated Cooperation and Relations Command) A szervezet hamarosan több lett, mint egy diplomáciai fórum a birodalmak között, és gyorsan növekedett, egy hatalmas entitássá saját jogokkal. Később a Yulai találkozó után, a CONCORD a Yulai rendszerben hozta létre a főhadiszállását, és egy átfogó, a csillagközi törvényt szabályozó testületté fejlődött, a birodalmak által irányított űrben.

23236 Új Éden szabványosított idő (YC 0)

Egy nagy csillagközi konferenciát tartottak a Yoiul Jovian cirkáló fedélzetén, amin az összes birodalom képviselője részt vett. A Yoiul konferencia megállapította az univerzális dátum és idő formulát, amit Új Éden szabványosított idő, vagy EST néven vált ismerté. A Yoiul konferenciát követően az egyetemes idő szerint, az idsz. 23236 egyenértékű az YC 0-val az új rendszerekben.

23248 Caldari – Gallente háború vége (YC 12)

Az elszórt, határ menti csatározások csökkentek, valamint már néhány éve folytak a béketárgyalások, a Caldari Állam és a Gallente Szövetség között, a hosszú háború végre  lezárult. A szövetség teljes mértékben elismerte mint szuverén államot, de a Caldari Prime, Gallente felügyelet alatt maradt. A maguk részéről a Caldari állami vállalatok, továbbra is ellenőrzésük alatt tartották az összes bázist, és kolóniát. A békés rendezés, és a megállapodás nem volt teljesen kielégítő egyik fél számára sem, és a kapcsolat a Szövetség , és az Állam között továbbra is fagyos maradt. Caldari Prime státusza különösen vitatott maradt sok Caldari nacionalista számára.

23340 A kapszula és a klón (YC 104)

Mialatt a birodalmak, már egy ideje használták a kapszula technológiát, a teljes érettségét akkor érte el a technológia, amikor a fejlett klónozási technológia, és az eredeti hidrosztatikus kapszula modell, összeházasodott. A technológiák fúziójának az eredménye az emberiség egy új osztálya, a kapszulások (capsuleers).

23341 A földöntúli kor kezdete (YC 105)

Miután fuzionált a kapszula és a klón, a kapszulások új osztályának jelenléte egyre inkább érezhetővé vált Új Édenben. CONCORD azon döntése, hogy engedélyezte a független kapszulásokat, növekvő számú pilótához vezetett, kik a klaszterek mentén száguldoztak. Elkerülhetetlenül, néhányan a legfüggetlenebb gondolkodású kapszulások közül zsoldosokká, kalózokká, vagy még roszabbakká váltak. Mások hűek maradtak, a birodalmukhoz, vagy eléggé boldogak, hogy folytassák békés felfedező, vagy kereskedő életüket. Függetlenül attól, hogy gyalázták, vagy üdvözölték őket, a kapszulások felemelkedése amit néhányan “Földöntúli”-nak hívtak, vezetett Új éden egy új korszakának hajnalához.

23342 A kapszulások szövetségének elismerése (YC 106)

A külső, nulla biztonsági zónás régiókban, a kapszulások gyorsan nekiálltak az irányítás megszerzésére a ritkán látott területek felett. A “csempész kapuk” hálózatának felfedezése jelentősen segítette a kapszulásokat ezen régiók kolonizálásában, ahogy a régóta elhagyatott állomások jelenléte is, amiket kisajátítottak magukénak. Az év végére, a Külső Gyűrű Ásatások vállalata már elkezdte értékesíteni a csillagbázis alkatrészeket, és a hold bányász felszereléseket a független kapszulásoknak. A CONCORD hivatalos elismerése a kapszulások szövetségének irányítását, külső régiók felett.

23344 Drone régiók megnyílása (YC 108)

Birodalmak, és kapszulások egyaránt megrettentek, mikor számos inaktív csillagkapu Új Éden Észak-keleti régiójában újraaktiválódott. Bizonytalan kutatások mutatták hogy nem kevesebb mint nyolc korábban lezárt régió újra elérhetővé vált. A CONCORD arra figyelmeztetett, hogy az új régiókba ne lépjen be senki, a fel nem tárt veszélyek miatt, de ezt nagyrészt figyelmen kívül hagyta a kapszulások lakossága. Hamarosan kiderült, hogy a régiókat az elszabadult drónok erős populációja uralja, amit ezek után sokak csak a “Drón Régiók” néven ismernek.

Június 23346 Tibus Heth hatalomra jutása, és Jamyl Sarum visszatérése (YC 110)

A Caldari Államot forradalom rázta meg, Tibus Heth, egy “A Nép Embere” alakjától. Hatalomra kerülése népszerű hangulatot vont maga után, egy tekintélyes és titokzatos támogató segítségével. Heth uralma alá vonta a Caldari államot a Malkalen incidenst követően. Egy radikális nacionalista, Heth nyomban csapást mért a Gallente Szövetségre, akik akaratlanul szállították a semleges CONCORD által irányított, és ellenőrzött Minmatar idősebb flottát. Az akció bármilyen ellenőrzésének hiányában, Heth inváziót indított a Luminaire rendszerbe és elfoglalta a Caldari Prime-ot.
A Minmatar vének elindították az Amarr birodalom ellen a saját inváziójukat, leszálltak számos bolygón annak érdekében, hogy felszabadítsák a többi Amarrok által rabszolga sorban tartott Minmatart. Ez a művelet a visszatérésre késztette Jamyl Sarumot élén az Amarr flottával, és kezében egy szuper-fegyverrel, amely képes volt visszaszorítani a Minmatar támadás. Ahogy a CONCORD visszanyerte az irányítást a rendszereiben, a hadiállapot megkezdődött Új Éden birodalmai között. A Földöntúliak háborúja kezdetét vette.

Október 23346 Jamyl Sarum koronázása (YC 110)

A Minmatar megszállók elleni győzedelmes visszatérést követően. Jamyl Sarum diadala teljessé vált, amikor Amarr Császárnővé koronázták, a legnagyobb pompa és körülmények között, amit csak az Amarr birodalom teremteni tudott.

Március 23347 Seyllin katasztrófa, a féreglyukak megjelenése (YC 111)

Egy esemény, és annak az utóhatása uralta az YC 111-et, minden más felett, a Seyllin katasztrófa. Seyllin I, a lakott Gallente világ pusztulása mélyebb és szélesebb körben elterjedt jelenségnek az egyik katasztrofikus hatása volt, az instabil féreglyukak megjelenése az egész Új Éden klaszterben. A féreglyukak hosszú távú hatását csak sejteni lehet, de ami Seyllinnel történt, az szinte elképzelhetetlen emberi tragédia, amely megragadta Új Édent mielőtt az események kezdetét szélesebb körben is megérthetnénk.

23348 A Sansha nemzet csapása a birodalmakra (YC 112)

Féreglyuk manipulációs technológiát kihasználva, amik ismeretlenek a központi birodalmakban, Sansha Kuvakei a régi ellenség visszahozta a pestist, amikor sorozatosan betört az ismert űrbe. A Sansha Nemzet támadásainak hangsúlya úgy tűnt, hogy két dolog felé irányul, emberek begyűjtése, hogy valódi rabszolgákat alakítsanak ki belőlük, és a törekvés számos titokzatos célért, magában foglalva az ősi technológiákat.
Az összes lojális kapszulás, hamarosan csatlakozott a harchoz a Sansha betörések ellen, bár néhányan úgy döntöttek, hogy Sansha Kuvakei és az ő kibernetikus légiójának oldalán harcolnak. Miután nagyszabású betörések, és begyűjtési műveletek zajlottak egész évben, a Sansha betörések ellen eredményesen kezdtek küzdeni a legtöbb esetben, de továbbra is egzisztenciális fenyegetést jelentenek.

23350 Alvó technológiák kiaknázása (YC 114)

Ahogy, a rendszereket összekötő instabil féreglyukakat feltárták – összefoglaló néven “W-űr” – ezekben egy ősi civilizáció romjait fedezték fel. Miközben egy régóta halott “Alvó” (Sleeper) civilizáció tárult fel. A technológiájuk maradványai közül, számos működő állapotban maradt. Nem utolsó sorban a biztonsági drónokat amiket az Alvók hátrahagytak maguk után, részben az összes képességükkel és csatahajóik erejével. Sok felfedező esett áldozatául ezeknek az Alvó civilizációk sírjait őrző kérlelhetetlen néma őröknek.
A veszélyek ellenére, a maradék Alvó technológiák mohó begyüjtése a kapszulásokat és a birodalmakat is egyaránt sarkallta. Nem tartott túl sokáig, a tudományos és technológiai fejlődés mindenfelé elkezdődött, betekintést nyújtva az Alvó ereklyékbe. Nagy lépéseket pletykálnak a poszthumán technológiák kezdetéről az YC 114-es év vége felé, habár a birodalmak mély hallgatásba burkolóztak a témával kapcsolatban.

Január 23351 Klón katonák felfedése (YC 115)

Nagyszabású, és szokatlanul széles körű földharc tört ki egész Új édenben YC 115 első hónapjai alatt. Hamar világossá vált, hogy ezeknek a harcoknak a természete szokatlanul brutális, a résztvevő csapatok jelentős áldozatokat szenvednek mindkét oldalon. A jelentések azt mutatták, hogy ezek a katonák jól felszereltek, és állig felfegyverkezettek, és képesek csapásokat mérni tetszés szerint a csapatszállítóik, és speciális személyi páncélzatuk (dropsuit) segítségével. A hirtelen megjelenő és nyilvánvaló katonai technológiák fejlesztése egész Új Éden szerte jelentős gyanakvást, és félelmet váltott ki.
Annak ellenére, hogy a négy nagy központi birodalom kormánya és hadserege nem volt hajlandó megjegyzést fűzni az eseményekhez, a pletykák gyorsan keringni kezdtek, hogy ezek a katonák, klónozott katonák akik hajlandóak öngyilkos kockázatokat is vállalni a csatában.  Pletykák hamarosan megerősítést is nyertek, annak ellenére, hogy a birodalmak továbbra is csendben maradtak, amikor a kapszulások elkezdték használni ezeknek az új zsoldosoknak a szolgáltatásait, és nyíltan megvitatták az eredményeket. A klón pilótákhoz csatlakoztak a klón katonák, és egyértelművé vált, hogy Új Éden harcterei sohasem lesznek már a régiek.

Március 22, 23351 Caldari Prime csatája (YC 115)

YC 115 márciusának végén, a Szövetség haditengerészete, egy nagyszabású támadást indított a Caldary haditengerészet Leviathán osztájú titánja a Shiigeru ellen, ami a Caldari Prime körül keringett annak visszahódítása óta, mint az orbitális űr felsőbbségét demonstrálva, és  állandó tömegpusztító fenyegetést jelentve.
Nyx osztályú szuperhordozók (supercarrier), és Moros osztályó csatahajók (dreadnought) telepítésével, egy jelentős támadó erőt hoztak a szövetséges erők, amiket jelentős kapszulás csapatok is támogattak. Míg a Shiigeru és kísérőit támogatták Caldari lojalista kapszulások, a támadó erő túlzottan erősnek bizonyult, és a titán elpusztult. A titán vázának nagy része becsapódott a Caldari Prime-ra kiterjedt pusztítást okozva.
A Caldari Prime-on, klón zsoldosok vadul harcoltak mind a Caldari és a Gallente szárazföldi erőkben. A Caldari erők képesek voltak tartani a bolygó felszínének csekély többségét, ez egy fontos tényező volt, az ezt követő leszerelésben, és a bolygó felosztásában a Caldari és a Gallente közigazgatás között.

Május 14, 23351 Zsoldos kolóniák Molden Heathben (YC 115)

Egy lehetőséget látva, hogy megoldja a régóta fennálló biztonsági problémákat Molden Heathben, a Thukker törzs, egy különleges lépéssel meghívta Új Éden nemrég alakult klón zsoldosait, hogy telepedjenek le az instabil Minmatar régióban. YC 115-ben május közepére, klón zsoldosok kezdtek el érkezni, és gyarmatosították a számukra kijelölt körzeteket a mérsékelt klímájú Molden Heath bolygón.
Az állig felfegyverzett halhatatlanok kiterjesztett meghívásának a fő célja az volt, hogy a Thukker törzs, elég erőt tudjon felvonultatni, hogy gátat vessen az Angyal Kartell (Angel Cartel) ismételt, korábbi földfelszíni támadásainak a térségben. A költözés, ellentmondásosnak bizonyult a Minmatar Köztársaság körében, de a Thukker törzs szilárdan érvelt, az erős zsoldos jelenlét mellett, eszközként, hogy megakadályozzák a Kartell későbbi támadásait.

Az eredeti angol szöveget itt megtaláljátok. Szerintem érdemes végiglapozni azt is, mert nagyon szép illusztrációk vannak az egyes kronológiai bejegyzéshez, amit itt a motor miatt, nagyon-nagy trükkök és nehézségek árán lehetett volna csak emészthető módon bemutatni. A fordítás, néhány helyen nem tükörfordítás, de remélem sikerült átadnom az eredeti írás mondanivalóját.

Reklámok