augusztus 20

Letöltés címke

EVE Tudásbázis: Caldari Állam

Az alábbi cikk a Mark726’s EVE Lore Survival Guide: The Caldari State cikk fordítása, MiDae által.

A Caldari Állam: Semmi Sem Ad Annyi Szeretetet, Mint Egy Lélektelen Óriáscég

Cal960x540

Elég nehéz úgy mesélni a Minmatarokról, hogy nem említjük az Amarrokat. A Caldari Államot pedig lehetetlen úgy leírni, hogy nem beszélnénk a sok hatásról, amik a Gallente Szövetség által érték őket. Ugyan abban a rendszerben fejlődve, mint a Gallenték, az Állam vérben és tűzben született, azzal az elhatározással, hogy senki sem uralkodhat felettük.

Minden leírás, amit a Caldari népről mond valaki, az óriáscégek fogalmával kezdődik és ér véget: ezek óriási céges entitások, amik egy ember életét a bölcsőtől a sírig irányítják. Az emberek a céges örökségük fényében élnek és halnak. Bizonyos értelemben ez még a Gallentékénél is egyenlőbb társadalomhoz vezetett, a meritokrácia egy szinte tökéletes megvalósításához. Tehát akárki akármeddig eljuthat, amennyiben megvan hozzá a tehetsége és hajlandó megdolgozni érte. Bár a nyolc óriáscég az állampolgárok életének szinte minden aspektusát irányítja, az utóbbi években ez változófélben van, és egyre centralizáltabb rendszer kezd kialakulóban lenni Tibus Heth-nek köszönhetően, aki a Caldari Takarékossági Igazgatóság feje.

Történelem

Az Állam korai történelme mély nyomot hagyott a Caldarikban, mélyebbet, mint akármelyik másik nemzetnél tapasztalunk. A bolygót, amit később Caldari Prime-nak neveztek, egy óriáscég vásárolta meg 7993-ban. A Caldari Prime a testvérbolygó Gallente Prime-al ellentétben durva és hideg világ volt. Erős terraformálás volt szükséges, hogy lakhatóvá tegyék, ami épp csak elkezdődött, amikor az EVE Kapu összeomlott. Még 250 év kellett, hogy a felszín lakható legyen, és akkor is ritka volt a levegő, és a föld szinte terméketlen. A minimálisan terraformált világ nehézségei ellenére a Caldariknak sikerült megélniük az egyenlítő környékén lévő mérsékelt égövi területeken. Ez a durva történelem vezetett a Caldarik jól ismert haszonelvűségéhez, és ahhoz a mély hithez, hogy a többség igénye fontosabb a kevesekénél (büszkévé téve ezzel a Vulcant). A Caldarikat nem érdekelte, hogy valami milyen jól nézett ki, ugyanúgy meghalsz, ha nem segít az embereknek a túlélésben valamilyen módon. Végül a Caldariknak sikerült egyesíteni az egész világot a Raata Birodalom zászlaja alatt, i.sz. 17453-ban. A Birodalom több, mint 3500 éven át fennmaradt, a 20998-as összeomlásáig. A Birodalom sok-sok kisebb államra esett szét, amik majd megalapozzák az óriáscégek létrejöttét.

evecityEzek az állapotok uralkodtak, amikor a Caldarik először találkoztak a Gallentékkel. Ahelyett, hogy újra elmesélném a Gallente-Caldari Háborút, inkább csak elmondok pár dolgot arról, hogy milyen indokai voltak még a háborúnak Caldari szemszögből. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért akartak kiválni, meg kell értenünk, hogy a Gallentéket – nem találok jobb szót – beavatkozóknak látták. Szinte teljesen a kezdetektől úgy tűnt, hogy a Gallenték élvezik, hogy ráerőltetik az okoskodásukat a Caldarikra, egy olyan kultúrára, akik büszkék az önállóságukra. Az első szemtől szembeni konfliktus a Gallente Kultúra Átadó Társasággal jött. Bár nem sok információ maradt fenn a Társaságról, a nevét tekintve nem sok fantázia kell hozzá, hogy kitaláljuk, valószínűleg arra jött létre, hogy “civilizálja” a Caldarikat. Azután a helyzet csak rosszabbodott, ahogy a Gallenték belerángatták a (rugdalózó és ordítozó) Caldarikat a Szövetség megalakításába. Addigra már az óriáscégek biztosították maguknak az elsődleges kormányzó szerv szerepét a Caldariknál, és nem tetszett nekik a Szövetség mindenféle ellenük bevezetett szabálya. Újabb pofonokat kapott a Caldari önállóság. Úgy tűnt, hogy akármerre is mennek, a Szövetség feléli őket. Az, hogy a Szövetség a titkos kolóniákra is ki akarta terjeszteni a hatalmát, már csak az utolsó csepp volt a pohárban, és onnantól már elindult a lavina. A beavatkozások dühöt szültek, ami Nouvelle Rouvenorhoz vezetett, ami blokádot eredményezett, ami Hueromonthoz vezetett. Egyszerre hibás mindkét oldal, és semelyik sem, hogy háború tört ki; ez egyszerűen egy olyan szituáció, amikor két társadalom nem fér meg békében egymás mellett.

SlowDiseaseA Caldarik friss történelme is elég eseménydús. YC szerint 110-ben egy munkás, Tibus Heth kezdett bekerülni a nemzeti köztudatba, miután gyári munkásból gyors úton a Caldari Constructions CEO-ja lett. A már említett Malkalen incidens után Tibus kihasználva az aktuális nemzeti szenvedélyt elérte, hogy az újonnan alakított Caldari Takarékossági Igazgatóság fejévé tegyék, gyakorlatilag megszerezve a Caldari Állam nagy része feletti uralmat. Ez egy eddig soha nem látott hatalom volt, mert eddig az óriáscégek arról voltak híresek, hogy szinte egyeduralmat gyakoroltak számos területen. Heth ezt változtatta meg, gyakorlatilag diktatórikus hatalmat szerezve az Állam nagy része fölött. Többek közt arra használta fel e hatalmat, hogy felkészüljön egy új Gallente háborúra, valamint jóindulatúan újra előtérbe hozta a meritokráciát, ami egyesek szerint már eltűnőben volt az utóbbi években.

Miután hatalomra került, Heth saját hasznára fordította a Vének flottájának az invázióját. Kihasználva a CONCORD gyors reagálású erőinek a megbénulását (és Eterrur Admirális segítségével, aki szabotálta a Szövetség figyelmeztető rendszerét) egy merész, gyors csapással végigsöpört az Algogille-en (a Szövetségi Haditengerészet főhadiszállásán) és Luminaire-en, hogy visszavegye az uralmat a Caldari Prime felett. Foiritan Elnöknek nem sok választása volt. Feladta a bolygót a Caldarik javára, miután azt vette észre, hogy a Luminaire blokád alatt van, és húszmillió gyalogos landolt a Caldari Prime felszínén. A Caldarik hamar átvették a bolygó irányítását, és zászlóként a bolygó körüli pályán hagytak egy Leviathan osztályú titánt. Ez a titán végül elég látványos módon pusztult el, csupán parázsló romokat és egy demilitarizált Caldari Prime-ot hagyva maga után.

A Shiigeru, és ezzel a hatalmas stratégiai előny elvesztése után Heth biztoskezűen és hidegvérrel reagált, rituális öngyilkosságot parancsolva a hajót vezető Admirálisnak (egy kapszulásnak). Már ahogy ez a galaktikus uralkodóknál szokás. Amint ennek híre ment, Heth uralma hamar mélyrepülésbe ment át. A Caldari óriáscégek többsége már belefáradt Heth központosítási törekvéseibe, és a korábbi állapotok visszaállítását szerették volna. A Teakészítő Ceremónia híre (meg kell hagyni, a Caldarik képesek úgy elnevezni a rituális öngyilkosságot, hogy egy nagymamával töltött délutánnak hangozzon) kellett csak, hogy az óriáscégek fellépjenek Heth ellen. Pár napon belül Heth már menekült is. Először a megmaradt követőivel átvette az uralmat egy űrállomás felett Haatmóban. Mivel még a látszólagos vezetője sem lehetsz úgy a népednek, hogy a saját űrállomásaidat ostromlod, a Caldari Végrehajtó Bizottság nem csak eltávolította Heth-et a pozíciójából, de a teljes Állami Végrehajtói tisztséget is megszüntette. Leváltották a Caldari Constructions éléről is, és jelenleg elfogató parancs van ellene érvényben. Heth tartózkodási helye ismeretlen, de tekintve, hogy a tüdeje lassan széndarabokká változik, hamarosan hallhatunk majd a haláláról.

Társadalmi Szerkezet

state_factionalismAz Államban minden ember minden napja a nyolc óriáscég egyikével kezdődik és végződik: Sukuuvesta, Nugoeihuvi, CBD, Ishukone, Hyasyoda, Kaalakiota, Wiyrkomi, és Lai Dai. Bár mindegyik cégnek más-más tennivalói és nézetei vannak, alapvetően három filozófiai blokkra lehet őket osztani: a Gyakorlatiasak (ide tartozik a Sukuuvesta, Nugoeihuvi, és CBD, akik általában a legjobban kihasználják az embereket, és ők támogatták legjobban Heth-et is.), a Liberálisok (Ishukone és Hyasyoda, akik általában a szabad kereskedelmet és a többi nemzettel való békés kapcsolattartást támogatják), és a Patrióták (Kaalakiota, Wiyrmkomi, és Lai Dai. Ez a frakció a legerősebb, és nekik a Caldarik érdeke lebeg a szemük előtt, mindenek felett: ez a frakció ismert a tüzes nacionalizmusukról). Egy negyedik frakció is van, a Provisták, ők még Heth fő erejeként emelkedtek fel, mielőtt még, khm, Heth őrültté vált volna. Azt hiszem nem is kell mondani, hogy most már eléggé kikerültek a képből, ahogy Heth napja leáldozott, a lojalistái szétszóródtak az Állam egész területén.

Tradicionálisan, a cégekre ráhagyják, hogy saját maguk intézzék a saját ügyeiket és üzleteiket, ahogy jónak látják. Minden óriáscégnek saját iskolái vannak, saját pénzt használnak (igen, a Caldari pénzügyi rendszer annyira komplex, hogy kettő jó hosszú wiki oldal is van róla), és saját igazságügyi rendszerük van. Ugyanígy minden óriáscégnek megvan a saját rendőrsége és hadserege. Az óriáscégek közötti szerződések szinte szentnek számítanak, csak a kvázi-bírói Caldari Üzleti Bíróságnak (CÜB) van arra hatalma, hogy szerződéseket érvénytelenítsen. A CÜB ugyanakkor nem egy szokásos Legfelsőbb Bíróság. Az egyetlen feladata az óriáscégek közötti ellentétek elrendezése, még akkor is, ha ehhez képest elég nagy hatalma van. Az átlagos bűnügyeket és jogi ügyeket az óriáscégek saját rendszerükön belül intézik, annál nem mennek tovább. Heth felemelkedése előtt még akármilyen végrehajtó erő ha kellett, akkor azt az óriáscégek együttesen gyakorolták a Fő Végrehajtó Bizottságon (FVB) keresztül, amibe mindegyik óriáscég számára volt egy-egy hely. Az FVB határozta meg a nemzeti büdzsét is, valamint ők döntöttek az Állam katonai kérdéseiről is (ez nem összetévesztendő a cégek saját hadseregeivel).

TomorrowadreamHeth megpróbálta centralizálni a hatalmat az Államban, és az óriáscégek régi szabadságából nagyon sokat elvett. Az FVB egy ideig gyakorlatilag bélyegnyomóvá lett redukálva, ami vakon elfogadta Heth reformjait, minimális változtatásokkal, mert a vezető ennyire népszerű volt a Caldari nép körében. Az egyetlen cég, aki kilógott a sorból, az Ishukone volt. Még ez előző CEO, Orto Gariushi halála előtt, az Ishukone volt a békéért küzdő cégek élharcosa. Még a Vitoc (később lesz erről is részletesebb leírás, de gyakorlatilag egy drog, amit az Amarrok használnak, hogy irányíthassák a rabszolgáikat) ellen is kifejlesztettek egy ellenszert, és hajlandóak lettek volna odaadni a Minmataroknak. Még Gariushi halála után is az Ishukone új CEO-ja sem volt hajlandó behódolni Heth akaratának (ez részletesen le van írva a Templar One-ban). Akármi is történt, amióta Heth kikerült a képből, az előző helyzet elég hamar kezd helyreállni.

Annak ellenére, hogy a vérvonalak még annyit sem számítanak a Caldari kultúrában, mint a Gallentéknél, hanyag lenne tőlem, ha meg sem említeném az Állam különböző faji háttereit. Először is, vannak a Deteisek, akik keményen dolgoznak és hatékonyak. Gyakran tartoznak a Caldari vezetéshez, mert ők tényleg hisznek a társadalom-az-egyén-felett dologban. A Civirékről úgy tartják, hogy gyorsan vág az eszük, és nagyon jól teljesítenek nyomás alatt is. Úgy tűnik, hogy élvezik azt, ha folyamatosan van mit csinálniuk, és nem adják alább a kiváló szintnél. Végül, kissé kívülállóként, vannak az Achurák. Nem úgy, mint a Deteis és Civire, az Achura nem tartozik az Állam alapító tagjai közé, hanem körülbelül 300 évvel ezelőtt olvadtak be. A spiritualitás fontosabb szerepet tölt be az Achurák életében, de sajnos a fő vallásukról nem sok említés esik a kapcsolódó irodalmakban. Legyen elég annyit mondani róluk, hogy introvertáltabbak, mint a többiek, és az intelligenciájukat becsülik nagyra.

Szerepjátékos Tippek

caldari1024A Caldarikról legjobban talán a tüzes nacionalizmus jut az emberek eszébe, és hogy milyen büszkék az államukra és a szülő cégükre. Azt nézve, hogy gyakorlatilag a cég neveli fel a tagjait a születésüktől fogva, az emberek nézetei általában elég közel állnak a szülő céghez, ha külügyekről van szó, vagy akár arról, hogy hogyan viszonyulnak Tibus Heth-hez. A Caldarik nagyon-nagyon büszkék a meritokrata rendszerükre is, és sokszor lenézik azokat az embereket, akik nem ütik meg a megfelelő mércét. Végül, általában eléggé gyakorlatiasak, nem nagyon törődve azzal, hogy valami jól néz-e ki, amennyiben ellátja a feladatát. Az Amarrokkal való szövetségükről hasonlóan gondolkoznak, mint az Amarrok: inkább a kényelem szülte, mint az ideológiai haonlóságok, vagy akár a Minmatarokról alkotott vélemények. Nyilvánvalóan a Caldarik utálatát mindenféle Gallente dolog iránt nem kell magyaráznom, tekintve a történelmüket.

Reklámok