augusztus 22

Letöltés címke

Crysis in Amarr – A Császárnő halott

Lord Pomik Haromi Court Chamberlain ma a nyilvánosság előtt is hivatalosan megerősítette a hírt miszerint az Uralkodó  Empress Jamyl Sarum I. elhunyt.
Ahogy arról a hírek is beszámoltak megérkezésük után a Safizon rendszerbe a Császárnő és kísérete váratlan támadásnak esett áldozatául úton a Throne Worlds Constellációba, hogy formálisan is hadrendbe állítsák az Amarr Navy új Imperial Issue Abaddon osztályú zászlóshajóját a TES Auctoritas-t és és ünnepélyesen köszöntse a The Throne Worlds Defence Fleet-et.

A Drifterek által elkövetett váratlan, megdöbbentő erejű és precizitású támadás következtében megsemmisült az Uralkodó által irányított Avatar osztályú Titán a TES Seraph. Ez a Birodalmi Fegyveres Erők legnagyobb és legköltségesebb anyagi vesztesége az elmúlt évszázadban.

A közleményben Chamberlain Haromi megerősítette, hogy az az egyetlen és igaz Isten kiválasztottja, Istene Birodalmának és az Ő akaratának teljesítése közben elhunyt, majd tisztelgett a Császárnő kiemelkedő ereje, önfeláldozása és alázatossága előtt amivel népét és Istenét szolgálta.

A Birodalomban teljes a sokk és a gyász, polgárok milliárdjai imádkoznak szeretett Császárnőjükért, a Birodalom vezetőitől folyamatosan érkeznek a részvétről és együttérzésről biztosító üzenetek. Eközben Chamberlain Haromi biztosította az Amarr népet, hogy a Birodalom Fegyveres erői a legmagasabb harckészültségben vannak és úgy is maradnak amíg meg nem bizonyosodnak arról, hogy további fenyegetés nem várható.

A Birodalmi sajtó előtt beszélve a Chamberlain azzal zárta a nyilatkozatát, hogy a Fegyveres Erők minden ága utasítva lett miszerint az elsődleges feladatuk a kialakult helyzetben a Birodalom határainak, az Ő népnek és akaratának védelme.

A nyilatkozat után Court Chamberlain irodája megerősítette, hogy a vezetés átadása az Uralkodó Családtól Chamberlain Harominak a Császárnő halálának megerősítése után kevesebb, mint egy óra alatt megtörtént aki első rendelkezése nyomán a legmagasabb készültségbe helyezte az Amarr Navy-t majd összehívta a Fegyveres Erők vezérkarát és a Birodalmi kormányzatot Dam Torsad-ba a Birodalom fővárosába az Amarr Prime bolygón.

Még a mai napon összeülnek a következő intézmények képviselői, hogy a kialakult helyzet és a további lépéseket megvitassák: Ministry of War, Amarr Navy, Ministry of Internal Order, Imperial Chancellor, Theology Council, 24th Imperial Crusade és az Imperial Heirs (Birodalmi Örökösök) képviselői.

Míg a Birodalomban teljes a sokk és a gyász a többi nagyhatalom döbbenten figyeli az eseményeket és próbálják felmérni a fenyegetés valós mértékét amit a Drifterek képviselnek.

Íme néhány a harcban résztvevő pilóta szemszögéből rögzített felvétel.

 

 

 

…::: UPDATE :::…

 

Amarr Prime 2 nappal később – Míg a Birodalom határain belül teljes a sokk a Császárnő halálát eredményező támadás következtében, a kormányzati szervek Pomik Haromi Birodalmi Kancellár felügyelete mellett mindent megtesznek, hogy a trónutódlás és az átmenet simán és szabályosan történjen. Az Amarr Birodalomban szokásos protokoll szerint a Kancellár rendelkezik a szükséges jogkörrel, hogy felügyelje és irányítsa a Birodalmi Fegyveres erők és a kormányzat különböző szerveit amíg az utódlás megtörténik és valamelyik Örökös át nem veszi a címet és vele együtt az írányítást az említett szervek fölött.
A Birodalmi Palotából Dam Torsad városából Lord Pomik Haromi egy rövid közleményben megerősítette, hogy a trónutódlás a Birodalomban tradícionálisnak számító próbatételek útján történik majd, amin eldől melyik királyi család leszármazottja lesz örököse az Arany Trónnak és ezzel együtt a hatalomnak ami ezzel jár.

Ezzel visszatér majd az utódlás régi és megszokott rendje – jelentette ki Lord Haromi, majd hozzátette :  “mivel jelenlegi tudomásunk szerint nincs az univerzumban egyetlen olyan ember sem akit Isten megérintett, kiválasztott és Jamyl jogos örököseként a Trónra emelt volna, ezért az én szent kötelességem, hogy bejelentsem, népünk tradícióhoz és Isten akaratához hűen a próbákon résztvevő a királyi családok által megmérettető bajnokok között dől el a Trón sorsa. A Királyi Családok vezetői, az őket szolgáló Paladinok közül válasszák majd bajnokaikat kik a próbákon bizonyíthatják majd bátorságukat melyek során megmérettetnek.”

A Kamarás kijelentette, hogy egy főpapokból álló titkos konklávé hivatott eldönteni, hogy a bajnokok közül melyek lesznek a kiválasztottak kik méltónak bizonyíttatnak a szent próbákon való részvételre mely a lehető leghamarabb összeül.

Eközben a nagyhatalmak megemelt készültségi szint és flottatevékenység mellett egy esetleges újabb – ez esetben ellenük irányuló – támadástól tartva lélegzet visszafojtva figyelik az eseményeket és próbálnak felkészülni minden esetleges következményre ami egy új Uralkodó beiktatásából adódhat.

 

 

Reklámok